طلوع رهایی رستــا (شعبه ابوذر)

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن

طلوع رهایی رستــا (شعبه ابوذر)

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن

طلوع رهایی رستــا (شعبه ابوذر)

۶۵ مطلب با موضوع «جشن تولد» ثبت شده است

به لطف خداوند متعال جشن باشکوه پنجمین سالروز رهایی دانشپذیر حامد به راهنمایی جناب آقای احسان حبیبی در مورخه 97/2/1 در شعبه مرکزی برگزار گردید.

این روز زیبا رابه دانشپذیر حامد وخانم اسناد عریز وراهنمایان گرانقدر وخانواده محترمشان تبریک عرض می نماییم.

 • ۱۵ نظر
 • ۰۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۱:۰۳
 • ۳۰۹ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

به لطف و عنایت خداوند متعال جشن باشکوه معاون محترم جمعیت طلوع رهایی رستا جناب آقای ایمان غفوری در مورخه 97/1/25 در شعبه مرکزی برگزار گردید.

این روز زیبا را به جناب آقای احسان غفوری و سرکار خانم رشیدی راهنمایان گرانقدر و جناب آقای ایمان غفوری و سرکار خانم آزاد و خانواده محترمشان تبریک عرض می نماییم. • ۶ نظر
 • ۲۶ فروردين ۹۷ ، ۰۶:۱۶
 • ۳۲۴ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

به لطف خداوند متعال جشن باشکوه دومین سالروز رهایی دانشپذیر مجید به راهنمایی جناب آقای ایمان غفوری  مورخه 96/1/22 در شعبه ابوذر برگزار گردید.

 • ۹ نظر
 • ۲۲ فروردين ۹۷ ، ۲۳:۲۹
 • ۲۱۵ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

به لطف و عنایت خداوند متعال در مورخه 97/1/15جشن باشکوه اولین سالروز رهایی دانشپذیر محمد به راهنمایی جناب آقای رسول جان محمدی در شعبه ابوذر برگزار گردید.

 • ۶ نظر
 • ۱۶ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۱۲
 • ۲۳۰ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

به لطف و عنایت خداوند متعال حشن باشکوه اولین سالروز رهایی دانشپذیر داریوش به راهنمایی جناب آقای همدانی در مورخه 96/12/16 در شعبه مرگزی برگزار گردید.

این روز زیبا را به جمعیت طلوع رهایی رستا و راهنمایان گرانقدر جناب آقای همدانی و سرکار خانم ممیوند و دانشپذیر داریوش و خانم محترمشان تبریک عرض می نماییم.

 • ۱۸ نظر
 • ۱۷ اسفند ۹۶ ، ۱۰:۳۷
 • ۲۸۰ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

بنام خالق یگانه ومهربان

جشن باشکوه اولین سالروز رهایی دانشپذیر محمد به راهنمایی جناب آقای ابراهیم همدانی در مورخه 96/11/25 در شعبه مرکزی برگزار گردید.

این روز زیبا را به جناب آقای احسان حبیبی و راهنمایان گرانقدر ودانشپذیر محمد وخانواده محترمشات تبریک عرض می نماییم. • ۳ نظر
 • ۲۶ بهمن ۹۶ ، ۰۹:۳۵
 • ۱۲۰ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

به لطف خداوند متعال جشن باشکوه اولین سالروز رهایی دانشپذیر محمد به راهنمایی جناب آقای مصطفی عظیمی در شعبه ابوذر برگزار گردید.

این روز زیبا را به جناب اقای احسان حبیبی دبیر کل جمعیت طلوع رهایی رستا و راهنمایان گرانقدر جناب آقای عظیمی وسرکار خانم موسوی و دانشپذیر محمد ومادر بزرگوارشان وخانواده محترمشان تبریک عرض می نماییم.


 • ۳ نظر
 • ۱۹ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۱۷
 • ۱۶۳ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

به لطف خداوند متعال جشن باشکوه اولین سالروز رهایی دانشپذیر علی به راهنمایی جناب آقای احساس حبیبی در مورخه 96/10/30 در شعبه ابوذر برگزار شد.


 • ۱۴ نظر
 • ۰۱ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۳۹
 • ۲۲۰ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

به لطف وعنایت خداوند متعال جشن باشکوه اولین سالروز رهایی دانشپذیر روح اله به راهنمایی جناب آقای احسان حبیبی در مورخه 96/10/27 در شعبه ابوذر برگزار گردید.

این روز زیبا را به جناب آقای حبیبی و سرکار خانم موسوی راهنمایان بزرگوار ودانشپذیر روح اله و سرکار خانم خراسانیان و خانواده محترمشان تبریک عرض می نماییم.

 • ۱۰ نظر
 • ۲۸ دی ۹۶ ، ۰۷:۱۹
 • ۲۲۸ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

بنام خالق یگانه ومهربان

جشن رستا خیزان و جشن باشکوه اولین سالروز رهایی دانشپدیر محمد به راهنمایی جناب آقای جان محمدی در مورخه 96/ 10 /6 در شعبه ابوذر یرگزار گردید.

این روز زیبا را به جناب آقای حبیبی وراهنمایان گرانقدر و تازه طلوع کرده ها و دانشپذیر محمد و سرکار خانم جمالی و خانواده محترمشان تبریک عرض می نمایم.

 • ۹ نظر
 • ۰۹ دی ۹۶ ، ۱۲:۲۱
 • ۳۰۳ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی