طلوع رهایی رستــا (شعبه ابوذر)

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن

طلوع رهایی رستــا (شعبه ابوذر)

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن

طلوع رهایی رستــا (شعبه ابوذر)

۵ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

به لطف عنایت خداوند کارگاه آموزشی در مورخه 96/7/24 به دبیری جناب آقای احسان حبیبی دبیر کل جمعیت طلوع رهایی رستا وبا حضور مهمان بزرگوار سرکار خانم دکتر مشایخی دکترای آسیب شناسی ومدرس کارگاههای مهارت های زندگی  در شعبه مر کزی برگزار شد.

در این مقاله با صحبتهای ارزشمند دکتر مشایخی با موضوع فلسفه زندگی آشنا خواهید شد....

 • ۲۱ نظر
 • ۲۵ مهر ۹۶ ، ۱۷:۵۹
 • ۴۴۷ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

بنام خالق یگانه ومهربان

روز شنبه 96/7/22 کارگاه آموزشی با موضوع ترکهای ناموفق به دبیری سرکار خانم بهشتی وآموزشگری آقای قریب و آقای صفرپور در شعبه ابوذر برگزار گردید....


 • ۱۸ نظر
 • ۲۳ مهر ۹۶ ، ۰۸:۴۴
 • ۲۸۱ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

بنام خالق یگانه ومهربان 

روز چهارشنبه مورخه 96/7/19 کارگاه آموزشی با موضوع دیگه بس است به دبیری سرکارخانم سلطانی وآموزشگری جناب آقای عنبرستانی در شعبه ابوذر برگزار گردید....

 

 • ۱۰ نظر
 • ۲۰ مهر ۹۶ ، ۱۵:۴۵
 • ۱۶۴ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

بنام خالق یگانه ومهربان

روز دوشنبه مورخه 96/7/17 کارگاه آموزشی با موضوع نظم وبرنامه ریزی به دبیری آقای اکرامی و آموزشگری آقای حسنی و خانم قمری درشعبه ابوذر برگزار شد ....

 • ۱۱ نظر
 • ۱۸ مهر ۹۶ ، ۰۸:۲۹
 • ۳۰۲ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی


بنام خالق یگانه ومهربان کارگاه آموزشی در مورخه 96/7/5 باموضوع راههای غلبه براعتیاد با آموزشگری جناب آقای غفوری معاون جمعیت طلوع رهایی رستا در شعبه ابودر برگزار شد .

رفتاردرمانی شناختی , مکتبی از روان درمانی است که هدفش کمک به کسانی است که با مسائل احساسی وعاطفی روبرو هستند.مادر این آموزش, با میدان هیجانی آشنا میشویم ...

 • ۵ نظر
 • ۱۰ مهر ۹۶ ، ۱۰:۳۹
 • ۱۲۰ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی