طلوع رهایی رستــا (شعبه ابوذر)

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن

طلوع رهایی رستــا (شعبه ابوذر)

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن

طلوع رهایی رستــا (شعبه ابوذر)

۱۹ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

بنام خالق یگانه ومهربان

کارگاه آموزشی در روز چهارشنبه با موضوع تاثیر آموزش در درمان به دبیری آقای متقی وآموزشگری خانم آزاد در شعبه مرگزی برگزارشد....

ناثیر آموزش در درمان....

 • ۸ نظر
 • ۳۱ فروردين ۹۶ ، ۰۶:۱۲
 • ۱۹۳ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

تشریح مغز انسان....

 • ۳ نظر
 • ۳۰ فروردين ۹۶ ، ۰۹:۱۶
 • ۱۴۷ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

بنام خالق یگانه ومهربان

روز دوشنبه 96/1/28 جشن رستاخیزان در شعبه مرکزی برگزار شد....

 • ۴ نظر
 • ۲۹ فروردين ۹۶ ، ۱۰:۱۵
 • ۱۵۸ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی
 • ۲ نظر
 • ۲۸ فروردين ۹۶ ، ۰۹:۵۳
 • ۱۲۰ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

روز شنبه 96/1/26 جشن باشگوه دومین سال رهایی دانشپذیر حسن به راهنمایی جناب اقای همدانی در شعبه مرکزی برگزار شد.

این روز زیبا را به اقای همدانی بزرگوار وخانم رشیدی عزیز ودانشپذیر حسن ودانشیارشان خانم سلطانی تبریک عرض می نماییم....

 • ۹ نظر
 • ۲۷ فروردين ۹۶ ، ۱۲:۲۴
 • ۱۵۴ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی
 • ۱ نظر
 • ۲۶ فروردين ۹۶ ، ۰۶:۳۵
 • ۱۴۲ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

چرا من ؟

۲۴
فروردين

بنام خالق یگانه ومهربان

روز چهارشنبه 96/1/23 کارگاه آموزشی با موضوع : چرا من ؟ به دبیری آقای صالحی وآموزشگری آقای احمدی وخانم روستایی در شعبه ایوذر برگزارشد....

 • ۷ نظر
 • ۲۴ فروردين ۹۶ ، ۰۹:۲۷
 • ۱۶۷ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

بنام خالق یگانه ومهربان 

روز چهارشنبه 96/1/23 جلسه شورا توسط مسئول ومعاون شعبه اقای عنبرستانی وخانم بهشتی در شعبه ابوذر برگزارشد....

 • ۳ نظر
 • ۲۴ فروردين ۹۶ ، ۰۶:۲۵
 • ۱۰۵ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

بنام خالق یگانه ومهربان 

در روز سه شنبه 96/1/22 جشن با شکوه سالروز رهایی جناب اقای غفوری معاونت محترم جمعیت طلوع رهایی رستا به راهنمایی جناب اقای حبیبی دبیرکل جمعیت طلوع رهایی درشعبه ابودر برگزار شد.

این روز زیبا را به جناب اقای حبیبی وخانم موسوی عزیز واقای غفوری  وخانم آزاد عزیز تبریک عرض می نماییم.


خلاصه صحبت های جناب آقای احسان حبیبی درهفتمین سال رهایی جناب آقای ایمان غفوری .....

 • ۲ نظر
 • ۲۳ فروردين ۹۶ ، ۱۱:۳۴
 • ۸۷ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

بنام خالق یگانه ومهربان

روز سه شنبه 96/1/22 جشن باشکوه هفتمین سالروز معاونت محترم طلوع رهایی رستا جناب آقای غفوری به راهنمایی جناب آقای حبیبی در شعبه ابودر برگزارشد.

این روز زیبا را به جناب آقای حبیبی وخانم موسوی راهنمایان بزرگوار وبه آقای غفوری وخانم آزاد وخانواده محترمشان تبریک عرض می نماییم....

 • ۵ نظر
 • ۲۳ فروردين ۹۶ ، ۰۷:۰۹
 • ۱۶۵ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی