طلوع رهایی رستــا (شعبه ابوذر)

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن

طلوع رهایی رستــا (شعبه ابوذر)

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن

طلوع رهایی رستــا (شعبه ابوذر)

۹ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

به لطف وعنایت خداوند متعال جشن باشکوه اولین سالروز رهایی دانشپذیر روح اله به راهنمایی جناب آقای احسان حبیبی در مورخه 96/10/27 در شعبه ابوذر برگزار گردید.

این روز زیبا را به جناب آقای حبیبی و سرکار خانم موسوی راهنمایان بزرگوار ودانشپذیر روح اله و سرکار خانم خراسانیان و خانواده محترمشان تبریک عرض می نماییم.

 • ۱۰ نظر
 • ۲۸ دی ۹۶ ، ۰۷:۱۹
 • ۲۲۸ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

به نام خالق یگانه ومهربان

کارگاه آموزشی در مورخه 96/10/25 با موضوع عود مجدد ومراحل آن به دبیری جناب آقای احمد عنبرستانی در شعبه ابوذر برگزار گردید.

 • ۱۳ نظر
 • ۲۶ دی ۹۶ ، ۱۰:۲۲
 • ۲۹۲ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

بانام خالق یگانه و مهربان کارگاه آموزشی در مورخه 96/10/23 با موضوع وظایف ما در قبال افراد تازه وارد به دبیری سرکار خانم کارخانه و آموزشگری جناب آقای اصغری در شعبه ابوذر یرگزار گردید.

 • ۳ نظر
 • ۲۴ دی ۹۶ ، ۱۰:۰۷
 • ۱۰۰ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

به لطف خداوند متعال در مورخه 96/10/20 جشن بزرگ رستاخیزان در شعبه ابوذر برگزار گردید.

این روز زیبا را به جناب آقای احسان حبیبی دبیر کل جمعیت طلوع رهایی رستا و راهنمایان گرانقدر اعضای جمعیت طلوع رهای رستا تبریک عرض می نماییم.

از جناب آقای عنبرستانی مجری این جشن با شکوه سپاسگزاریم.


 • ۱۳ نظر
 • ۲۱ دی ۹۶ ، ۱۳:۳۷
 • ۳۱۰ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

بنام خالق یگانه ومهربان

کارگاه آموزشی در مورخع 96/10/16 با موضوع وسوسه با آموزشگری سرکار خانم خراسانیان و آقای صنوبری در شعبه ابوذر برگزار گردید.

 • ۴ نظر
 • ۱۸ دی ۹۶ ، ۱۴:۱۷
 • ۱۲۸ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

بنام خالق یگانه ومهربان

کارگاه آموزشی در مورخه 96/10/9 با موضوع تأثیر حضور در کارگاههای آموزشی به دبیری جناب اقای احمدی و آموزشگری سرکار خانم روستایی در شعبه ابوذر برگزار گردید. • ۷ نظر
 • ۱۰ دی ۹۶ ، ۱۱:۰۰
 • ۱۲۶ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

بنام خالق یگانه ومهربان

جشن رستا خیزان و جشن باشکوه اولین سالروز رهایی دانشپدیر محمد به راهنمایی جناب آقای جان محمدی در مورخه 96/ 10 /6 در شعبه ابوذر یرگزار گردید.

این روز زیبا را به جناب آقای حبیبی وراهنمایان گرانقدر و تازه طلوع کرده ها و دانشپذیر محمد و سرکار خانم جمالی و خانواده محترمشان تبریک عرض می نمایم.

 • ۹ نظر
 • ۰۹ دی ۹۶ ، ۱۲:۲۱
 • ۳۰۳ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

بنام خالق یگانه ومهربان

کارگاه آموزشی در مورخه 96/10/4 باموضوع تخلیه و کنترل ذهن با آموزشگری سرکار دکنر سوگل مشایخی در ساختمان بهشت برگزار گردید.


 • ۱۱ نظر
 • ۰۵ دی ۹۶ ، ۱۱:۱۵
 • ۳۸۵ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

بنام خالق یگانه ومهربان

کارگاه آموزشی در مورخه 96/10/2 با موضوع آشنایی با قوانین جمعیت به دبیری خانم قمری و اموزشگری آقای سرایی در شعبه ابوذر برگزار گردید.


 • ۳ نظر
 • ۰۳ دی ۹۶ ، ۱۰:۲۹
 • ۱۰۱ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی