طلوع رهایی رستــا (شعبه ابوذر)

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن

طلوع رهایی رستــا (شعبه ابوذر)

ترک و درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری شدن

طلوع رهایی رستــا (شعبه ابوذر)

۲۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

بنام خالق یگانه ومهربان 

درروز چهرشنبه 95/11/27 جشن باشگوه اولین سالروز رهایی دانشپذیر پرویز به راهنمایی اقای حبیبی در شعبه ابوذر برگزار شد .

این روز زیبا را به جناب اقای احسان حبیبی دبیر کل جمعیت طلوع رهایی رستا وبه دانشپذیر پرویز وخانواده محترمشان تبریک عرض می نمایم وبهترین ها رابرایشان ارزومندیم....

 • ۳ نظر
 • ۳۰ بهمن ۹۵ ، ۱۰:۲۱
 • ۱۱۷ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

بنام خالق یگانه ومهربان

درروزجمعه 95/11/29 در شعبه مرکزی (ابوذر) ورزش برای دانشیارها برگزار شد ....

 • ۱۳ نظر
 • ۲۹ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۳۱
 • ۴۲۸ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

بنام خالق یگانه ومهربان 

در روز چهارشنبه 95/11/27 کارگروه خانم بری با موضوع نیاز وانگیزه برگزار شد....

 • ۲ نظر
 • ۲۸ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۱۱
 • ۲۴۳ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

بنام خالق یگانه ومهربان

ماده مخدر تسبیح، از دانه‌های گرد و با رشته‌هایی از جنس خود درست شده که مخلوطی از آمفتامین و شیشه با دو یا سه اسید بسیار خطرناک است....

 • ۲ نظر
 • ۲۷ بهمن ۹۵ ، ۱۴:۵۴
 • ۳۱۵ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

بنام خالق یگانه ومهربان

درروز دوشنبه کارگاه اموزشی شعبه ابوذر با موضوع چگونگی تقویت ایمان نسبت به راهنما به دبیری خانم ممیوند واموزشگری اقای عباسی برگزار شد....

 • ۴ نظر
 • ۲۶ بهمن ۹۵ ، ۰۷:۲۱
 • ۳۰۴ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

بنام خالق یگانه ومهربان

اطلاعات کامل در مورد داروی بنزودیازپین ها....

 • ۳ نظر
 • ۲۵ بهمن ۹۵ ، ۱۰:۵۲
 • ۳۵۷۶ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

بنام خالق یگانه ومهربان

شنبه 95/11/23کارگروه خانم اقاسی با موضوع پیام شماره 21 برگزارشد....

 • ۳ نظر
 • ۲۴ بهمن ۹۵ ، ۱۰:۲۲
 • ۲۹۵ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

بنام خالق یگانه ومهربان

درروز شنبه 95/11/23 کارگاه اموزشی با موضوع هدف از حضور در کارگاه اموزشی به دبیری اقای همدانی واموزشگری اقای رحمانیان وخانم سلطانی برگزارشد....

 • ۲ نظر
 • ۲۴ بهمن ۹۵ ، ۰۰:۰۱
 • ۲۴۳ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

بنام خالق یگانه ومهربان

درروز چهارشنبه 95/11/20 شاهد جشن باشکوهی بودیم اولین سالروز رهایی دانشپذیر محمد به راهنمایی اقای غفوری در شعبه ابوذر برگزارشد .

این روز زیبا را به اقای غفوری وخانم رشیدی عزیز دوراهنمای دلسوز جمعیت طلوع رهایی رستا وبه دانشپذیر محمد وخانم قمری عزیز تبریک عرض می نماییم....

 • ۴ نظر
 • ۲۳ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۰۳
 • ۳۰۰ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی

بنام خالق یگانه ومهربان 

در روز جمعه 95/11/22 دانشیارها در پارک سمیه روز شادی را در کنار هم سپری کردند....

 • ۳ نظر
 • ۲۲ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۵۵
 • ۲۹۵ نمایش
 • جمعیت طلوع رهایی